Szukaj
Dodaj stronę
Zaloguj się

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach ogłasza dodatkowy nabór osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej .Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia osoby niepełnosprawnej 2021 AOON” stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego i przesłanie lub osobiste doręczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą przy Alei Niepodległości 3, 19 – 100 Mońki.

Wzór formularzy kart zgłoszenia można również otrzymać w siedzibie PCPR. Zgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres pcpr_monki@wp.pl. Nabór zgłoszeń wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2021 r. do dnia 10.09.2021 r. do godziny 15. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych, głównych założeń programu oraz kolejności zgłoszeń. Po szczegółowe informacje zapraszamy Państwa do siedziby Centrum lub poprzez telefoniczny kontakt.

Źródło: Facebook Starostwo Powiatowe w Mońkach

Tags

Add Comment

Twój email jest z nami bezpieczny.

Zaloguj sięStronyMonki.pl

Szczegóły konta zostaną potwierdzone e-mailem.

Resteuj Twoje Hasło